מאז הקמת ישפה הספיק הארגון להוציא מתוכו מאות רווקים ורווקות שהתחתנו. לארגון 3 מחלקות: מחלקת שידוכים, מחלקת יעוץ ומחלקת אירועים ואינטרנט.

  • פלק חיים - יו"ר ישפה
    ההתפתחות של ישפה מאז הקמתה ועד היום מלווה בחסדי ד התמידיים ובעשיה מתמשכת ופורה

    alt
  • ליטנברג יהודית - מנהלת מח' אירועים
    מאמינה בקשר האישי עם הקהילה שממנה אני באה- הרווקים. ובשיתוף ליצור אירועים מייצרי מפגשים.

    alt